Opis HNF-a

10. travnja 2010. godine na dan kada je 1941. god. obnovljena Hrvatska država u Zagrebu je osnovana udruga "Hrvatski nacionalni front ". Zadaća udruge je čuvati i braniti nacionalne interese. Hrvatski narod mi je svetinja i spreman sam dati život za njega i svoju domovinu. Smatram da ponekad radikalni potezi nisu neopravdani, te da unutar granica Republike Hrvatske najveća prava trebaju imati isključivo Hrvati i nitko drugi, a pogotovo ne određene nacionalne manjine koje su mom narodu kroz povijest nanijele neoprostivu štetu. Pitanje Hrvata u BiH bi rješio pripojenjem Hrvatskoj državi i dovođenjem države na njene povijesne granice.Ustaški pokret nije bio ni fašistički ni nacionalsocijalistički, nego izvorno hrvatski i osloboditeljski.Činjenica, da se je bl.Alojzije Stepinac drugačije držao prema Ustaškom pokretu nego prema fašizmu i nacionalsocijalizmu dokazuje da je i sveta katolička crva stala uz hrvatski narod i ustaški pokret.

Posjetioci


counter

Pravaš

Pravaš

HNF

Pretraži ovaj blog

petak, 17. lipnja 2011.

Zakonska odredba o upravnoj podjeli Nezavisne Države Hrvatske na Velike Župe objavljena u Narodnim novinama:

Upravna podjela NDH
§ 1.
Velika župa je državna upravna oblast na određjenom državnom području.
§ 2.
Broj, područje i sjedišta velikih župana propisuje se zakonskom odredbom.
§ 3.

Na čelu velike župe stoji veliki župan.
Veliki župan je pouzdanik vlade i vodi cijelu gradjansku upravu u velikoj župi. Njega imenuje Poglavnik.
Veliki župan je izvan činovničkih grupa predvidjenih zakonom o činovnicima i na njega se ne odnose propisi zakona o činovnicima u pogledu starosti.
Odgovornost velikog župana jednaka je odgovornosti ministra.
Beriva velikog župana ustanovljuju se posebnom odredbom Poglavnika.
§ 4.

Velika župa kao oblast je vlasna u svome djelokrugu ili na poziv nadležnog ministarstva izdavati u granicama zakona za svoje područje naredbe i naloge svim podčinjenim upravnim oblastima.
§ 5.
Župa kao drugomolbena državna upravna oblast riješava konačno sve upravne stvari, koje po postojećim propisima rješavaju u prvoj molbi kotarske oblasti, Ispostave, gradska poglavarstva i mjestne državne redarstvene oblasti.
Kao prvomolbena oblast rješava sve one upravne stvari, koje su joj naročitim zakonima i zakonksim odredbama dodijeljene u nadležnost kao prvomolbenoj oblasti.
§ 6.
Veliki župan imenuje i premješta ununtar župe pomoćno uredsko i podvorničko osoblje velike župe, kotarskih oblasti, i općina kao i takovo osoblje područne stručne uprave sve do uključivo IX, grupe, u granicama proračuna. Do redovnog proračuna vršit će to prema brojnom stanju, koje će na prijedlog velikog, župana odrediti nadležno ministarstvo.
O svakom imenovanju i premještaju dužna je velika župa obavijestiti nadležno ministarstvo.
§ 7.
Grad Zagreb je izuzet iz područja i djelokruga velike župe Prigorje i pođ-redjen je neposredno državnoj vladi.
§ 8.
Velikog župana zamjenjuje u svima poslovima podžupan.
Podžupan mora biti svršeni pravnik sa najmanje deset godina upravne službe, a razvrstava se po propisima zakona o činovnicima počam od III. grupe 2. stepena.
§ 9.
Za vršenje poslova ima velika župa potreban broj stručnih činovnika i potreban broj pomoćnog osoblja.
§ 10.
Nadležno ministarstvo može u stručnoj upravi uzadružiti dvije i vise velikih župa.
§ 11.
Sredstva za pokriće potreba velike župe odredju ju se državnim proračunom.
Do redovnog proračuna stavljat će ministarstvo narodnog gospodarstva, odjel za državne financije velikoj župi na raspolaganje potrebna flnancijalna sredstva.
§ 12.
Dan početka poslovanja svake velike župe proglasit će se u »Narodnim Novinama«.
§ 13.
Upravne stvari, koje su započete i u tečaju do dana početka poslovanja velike župe kod sadašnjih drugomolbenih oblasti, ima se kod tih oblasti dovršiti.
§ 14.
Provedba ove zakonske odredbe povjerava se svim nadležnim ministarstvima.
Autentično tumačenje ove zakonske odredbe povjerava se predsjedniku zakonodavnog povjereništva pri Poglavniku.
§ 15.
Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u »Narodnim Novinama«. Odredba § 8., stavka druga, u koliko se odnosi na potrebno vrijeme dosadanje upravne službe, ne će se primjenjivati kroz rok od dvije godine.
U Zagrebu, 10. lipnja 1941.
Broj:CIJX-345-Z. p.-1941.
Poglavnik:
Dr. ANTE PAVELIĆ, v r.
Ministar unutarnjih poslova:
ANDRIJA ARTUKOVIĆ, v. r. 

Nema komentara:

Objavi komentar