Opis HNF-a

10. travnja 2010. godine na dan kada je 1941. god. obnovljena Hrvatska država u Zagrebu je osnovana udruga "Hrvatski nacionalni front ". Zadaća udruge je čuvati i braniti nacionalne interese. Hrvatski narod mi je svetinja i spreman sam dati život za njega i svoju domovinu. Smatram da ponekad radikalni potezi nisu neopravdani, te da unutar granica Republike Hrvatske najveća prava trebaju imati isključivo Hrvati i nitko drugi, a pogotovo ne određene nacionalne manjine koje su mom narodu kroz povijest nanijele neoprostivu štetu. Pitanje Hrvata u BiH bi rješio pripojenjem Hrvatskoj državi i dovođenjem države na njene povijesne granice.Ustaški pokret nije bio ni fašistički ni nacionalsocijalistički, nego izvorno hrvatski i osloboditeljski.Činjenica, da se je bl.Alojzije Stepinac drugačije držao prema Ustaškom pokretu nego prema fašizmu i nacionalsocijalizmu dokazuje da je i sveta katolička crva stala uz hrvatski narod i ustaški pokret.

Posjetioci


counter

Pravaš

Pravaš

HNF

Pretraži ovaj blog

petak, 17. lipnja 2011.

Upute Ustaškim dužnostnicima
Svaki ustaški dužnostnik ili izaslanik u pojedinom kotaru u državi Hrvatskoj, kao i svaki onaj Hrvat ustaša, koji vlastitom pobudom radi u svome mjestu i okolici na prikupljanju ustaša i postrajanju ustaških tvorba, treba se držati slijedećih smjernica.
1. Prva mu je dužnost točno ispitati i osvjedočiti se, da su na važnim državnim ili samoupravnim položajima (dužnostima) ustaše, ili inače dobri Hrvati i odmah o tome izvjestiti Glavni Ustaški Stan.
Ako još ima na dužnostima vlaha, zidova ili inače neprijatelja ustaškoga pokreta, treba odmah sastaviti pregledni izvještaj o takvoj osobi i naznačiti točno dužnost koju vrši. To se odnosi obično na: općinu, kolodvor, oružništvo, redarstvo, kotarsku oblast, poštu, školu itd. U takvom izvještaju treba odmah predložiti koga da se na pojedino mjesto postavi, odnosno napomenuti, da u tom mjestu nema odgovarajućih osoba, koje bi došle u obzir. Treba paziti, da se ne nasjedne domaćim osobnim trzavicama i neprijateljstvima, odnosno raznim ulizicama i laktašima.
2. Treba se približiti narodu i s njim razgovarati. Treba se obratiti na ustaške političke stradalnike ili inače na osobe, za koje se zna, da su radile na ustaškom poslu. Kad se obavi taj pripremni rad, potrebno je ljudima reći, da se javi svaki, koji želi položiti ustašku prisegu.
3. Treba svugdje i svakome naglasiti, da se nikoga ne sili, da postane članom ustaškoga pokreta, već da je to posve dobrovoljna stvar.
4. Nekoliko dana prije nego što se počne sa prisegom, treba učiniti upis svih onih, koji žele položiti prisegu i tako postati članovima ustaškoga pokreta. U tu svrhu ispuniti će se za svakog ustašu Upisni List. Kad je taj Upis gotov, treba najprije otići na redarstvenu, oružničku ili kotarsku vlast, te ispitati za svakog pojedinog, da U je možda bio kažnjavan zbog kriminalnih zločina ili prekršaja. Zatim treba ispitati najbolje i najpouzdanije ljude u mjestu za svakog pojedinog u popisu, t. j. njegovu političku i moralnu prošlost. Upisni List može se umnožiti na pisaćem stroju za svakoga ustašu, prema uzorku u današnjem »Ustaši«.

5. Ustašku prisegu može položiti svaki Hrvat, čiste političke i moralne prošlosti, koj se nije ogriješio o interese hrvatskoga naroda.
6. Ne može postati ustašom vlah, Židov, kao ni onaj, koji je na bilo koji način sudjelovao u proganjanju ustaša ili svijesno služio tudjinskoj vlasti proti hrvatskom narodu.

7. Svima, koji žele položiti ustašku prisegu, treba točno predočiti i protumačiti ustaška Načela, ustaški Ustav, ozbiljnost i posljedice ustaške prisege, te svu svetost hrvatske ustaške borbe. Istom kad nakon svega ovoga bude spreman položiti prisegu, može ga se zaprisegnuti.
8. Sam čin prisege bilo po pojedincu bilo po malim skupinama, mora se obaviti svečano i ozbiljno. Na stolu mora biti unakrst položeno oružje, t. j. u najmanju ruku bodež i samokres, zatim raspelo i dvije goruće svijeće. Obrazac prisege mora potpisati pojedinačno svaki ustaša.
9. Nakon obavljene prisege, u svakom selu treba najboljem ustaši povjeriti privremeno vršenje dužnosti rojnika (ustaška jedinica u jednom selu zove se roj). Isto tako povjeriti privremeno vršenje dužnosti tabornika u pojedinoj općini, u kojoj se skup sviju rojeva zove tabor.
Kada u svim selima jednoga kotara budu na taj način provedene ustaške tvorbe, onda će ustaški povjerenik po svojoj savjesti i na vlastitu odgovornost predložiti Glavnom Ustaškom Stanu na imenovanje tabornika u općinama, te najzad logornika za dotični kotar, a stožernik će nakon toga imenovati rojnike u pojedinim selima i o tome redovitim službenim putem izvjestiti Glavni Ustaški Stan.
10. Nakon položene prisege treba uz pomoć rojnika, tabornika i logornika, izabrati izvjestan broj najboljih i najpouzdanijih ustaša, idealista, u starosti od 18 do 30 godina, neoženjenih, koji su spremni ići pod pušku u ustašku vojnicu. Ti će najprije u svakom mjestu morati biti priprema, koji će kao ustaška sigurnosna straža priteći vlastima u pomoć,kad bi ih pozvale. Takove treba odmah obući u odore, ili im barem pripremiti odore, te ih duševno i vojnički (tjelovježbovno) posebno odgajati.
Kad dodje poziv da stupe konačno u ustašku vojnicu, treba ih pozvati i predočiti, te svestrano protumačiti im 10 točaka, koje govore o tome, što mora svaki ustaša znati prije nego udje u ustašku vojsku.
11. Najveću pažnju treba posvetiti duševnom odgoju naroda, a napose zakletim ustašama. Svakog pojedinog, a zatim i kao ustašku jedinicu, treba odgojiti temeljito u duhu ustaških načela i usaditi im u dušu ustašku misao (ideju), ustaški način života i ustaške dužnosti, koje su velike i na oko strašne, ali su zato tim više časne.
U tom odgojnom radu potrebno je narodu svakom zgodom napose čitati i tumačiti slijedeće:
a) ustaška načela i propise,
b) veličinu i žrtve ustaškoga pokreta. Sve patnje, sva stradanja, sve krvne žrtve, sve muke i zlostavljanja, koje su ustaški borci podnijeli u borbi, koju su do kraja izdržali;
c) govoriti o ličnosti Poglavnika, najvećeg Hrvata svih vremena, koji je gotovo iz ništa stvorio tako velika djela, uspostavio Nezavisnu Državu Hrvatsku i uveo novi život i pravicu za hrvatskog seljaka, radnika i za sve ostale slojeve hrvatskoga naroda;
d) primjere ustaških boraca i velika njihova djela. Prikazati, da je jedino ustaški pokret uščuvao i spasio hrvatstvo i srušio strahovit jaram srbijanskog nasilja;
e) o junaštvu hrvatskoga naroda, koji je uvijek bio borben i koji je svoju domovinu vazda puškom branio, a tek u posljednjih nekoliko godina, neprijatelji su ga pokušali učiniti mirotvorcem;
f) tumačiti, da samo borbenost može spasiti jedan narod, samo disciplina, da može uvesti red u državi i samo idealizam može stvarati velika i besmrtna djela;
g) da su Hrvatima najveći neprijatelj domaće izdajice, laktaši, špekulanti, to jest slavosrbi, koji su uvijek spremni služiti tudjincu proti hrvatvatskim probitcima;
h) pobijati laži naših neprijatelja, da Hrvatska tobože nije sposobna za samostalni život. Hrvati su dosta veliki, dosta kultura i dosta bogati, da mogu sami živjeti;
i) da je hrvatska sloboda i hrvatska državna samostalnost postignuta krvlju, da će krvlju biti branjena i da će u krvi biti ugušen svaki pokušaj, da se Hrvatskoj oduzme sloboda i nezavisnost;
j) tumačiti značenje svake odredbe m naredbe, izdane po Poglavniku ili ministrima.
12. Svi povjerenici i svi dužnostnici moraju redovito slati Glavnom Ustaškom Stanu, redovitim ustaškim putem, izvješća o stanju ustaškoga pokreta, o stanju u narodu, te o brojnom stanju članstva. I inače su dužni izvješćivati o svim stvarima koje mogu biti zanimive za hrvatsku i ustašku stvar.
Cjelokupni taj rad mora se odvijati redovitim ustaškim putem, to jest od ustaša člana preko rojnika, ovaj preko tabornika, tabornik preko logornika, logornik preko stožernika, a ovaj onda na Glavni Ustaški Stan.
13. Ustaški dužnostnici moraju djelovati u narodu, da već jednom prestanu osobne trzavice, borba za mjesta i položaje, te napose moraju djelovati u pravcu,da se na selima izbjegnu sitne svadje i sudbene rasprave zbog sitnih stvari, koja se mogu dobrom voljom riješiti u samom selu medju zavadjenim strankama.

Nema komentara:

Objavi komentar