Opis HNF-a

10. travnja 2010. godine na dan kada je 1941. god. obnovljena Hrvatska država u Zagrebu je osnovana udruga "Hrvatski nacionalni front ". Zadaća udruge je čuvati i braniti nacionalne interese. Hrvatski narod mi je svetinja i spreman sam dati život za njega i svoju domovinu. Smatram da ponekad radikalni potezi nisu neopravdani, te da unutar granica Republike Hrvatske najveća prava trebaju imati isključivo Hrvati i nitko drugi, a pogotovo ne određene nacionalne manjine koje su mom narodu kroz povijest nanijele neoprostivu štetu. Pitanje Hrvata u BiH bi rješio pripojenjem Hrvatskoj državi i dovođenjem države na njene povijesne granice.Ustaški pokret nije bio ni fašistički ni nacionalsocijalistički, nego izvorno hrvatski i osloboditeljski.Činjenica, da se je bl.Alojzije Stepinac drugačije držao prema Ustaškom pokretu nego prema fašizmu i nacionalsocijalizmu dokazuje da je i sveta katolička crva stala uz hrvatski narod i ustaški pokret.

Posjetioci


counter

Pravaš

Pravaš

HNF

Pretraži ovaj blog

petak, 12. lipnja 2015.

JUGOSLAVENSKI “ANTIFAŠIZAM” ZLA: GENOCID NAD NIJEMCIMA I AUSTRIJANCIMA U JUGOSLAVIJI


Komunistički genocid nad Nijemcima i Austrijancima u Jugoslaviji, spada među one koje su najmanje obrađivane od strane povjesničara. Prema procjenama demografa, pred Drugi svjetski rat, u Jugoslaviji je živjelo između 600 i 750.000 pripadnika ovih narodnosnih skupina. U nepunih godinu dana, tijekom 1945. godine, oni su gotovo istrijebljeni – preko 500.000 ih je ubijeno, protjerano, ili usmrćeno glađu i mučenjima u brojnim «radnim logorima»

(Valpovo, Osijek, Krndija (kod Đakova), Velika Kikinda, Gakovo, Sremska Mitrovica, Kruševlje, Molin, okolica Karlovca, Maribor, Celje, Maksimir – Zagreb…) gdje su deportirane čitave obitelji. Pod generalnom optužbom da su svi bili suradnici Hitlera, bez suđenja i bilo kakvih istražnih ili dokaznih postupaka, metodama likvidacija i progona po uzoru na već prokušane lenjinističko-staljinističke čistke, pripadnici ovih manjina su etnički očišćeni s područja Baranje, Slavonije, Bačke, Srijema i Banata, i svedeni na marginalnu etničku skupinu.
Tomu je vjerojatno doprinio i stav američkog predsjednika Roosvelta prema Nijemcima, kojega je on u više navrata tijekom 1944. godine izražavao riječima:
“Moramo biti oštri s Njemačkom, pod čime razumijevam njemački narod, a ne samo naciste”, te predlažući čak da se Nijemce kastrira (!), “kako na svijet ne bi donosili ljude koji će nastaviti njihovim stopama”. (Izvor – za citirane dijelove: Vladimir Geiger, Nestanak folksdojčera, izdanje: Nova stvarnost – Zagreb, 1997., str.59.).
Titova vlast je otišla i korak dalje: konfiscirala je svu njihovu pokretnu i nepokretnu imovinu, pa čak i onu koja se nalazila u inozemstvu! To je pokriveno zakonskom formom i sadržano u dokumentu nazvanom:
Odluka o prijelazu u državno vlasništvo neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih osoba i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile.
Ovaj dokument je donio AVNOJ 21.11.1944.godine (objavljena je u Službenom listu Demokratske Federativne Jugoslavije god.1, br.2, Beograd, 06.veljače 1945., str. 13-14.), a njegove odredbe su stupile na snagu danom objave. Sa svojih ukupno 12. zakonskih članaka, on je bio dokaz neviđene segregacije prema Nijemcima i Austrijancima i značio je neselektivnu, kolektivnu odmazdu. U već spomenutoj knjizi, na str. 53-56., Vladimir Geiger, povjesničar, doktor filozofije, i jedan od rijetkih znanstvenika koji se bave ovom temom, donosi cjeloviti tekst ove Odluke, kao i faksimil stranica Službenog lista DFJ na kojima je objavljen.
Što je najtragičnije, temelj ovih rasističkih odredbi pronađen je u “Memorandumu” koji je Titovoj komunističkoj vlasti listopada mjeseca 1944. godine ,odmah po ulasku partizanskih trupa u Beograd, uputio srpski akademik i ekstremni nacionalist dr. Vasa Čubrilović (autor rasističko-šovinističkog projekta iz 1937. godine naslovljenog Iseljavanje Arnauta. Njegov prijedlog sastojao se u tome da se nesrpske manjine s područja Kosova, Vojvodine, Crne Gore i Makedonije protjeraju iz tih krajeva ili pozatvaraju u koncentracione logore. (Vidjeti: Manjinski problem u novoj Jugoslaviji, Arhiv Srbije, dosje Predsjedništva Narodne skupštine Srbije, br. AS-G 16-F1, navedeno u: “Posle 52 godine senzacionalni dokument iz arhivskih tajnih bunkera: Projekat akademika Vase Čubrilovića o proterivanju Nemaca, Mađara, Albanaca i Rumuna sa tla Jugoslavije», Nedeljni telegraf, Beograd, 18. rujna 1996., str.43-45.; preuzeto iz: Philip J.Cohen, Tajni rat Srbije. Propaganda i manipuliranje poviješću, Ceres-Zagreb, 1997., str170.).
Nije li i to jedan od dokaza da je velikosrpska ideja u svojim temeljnim odrednicama ne samo preživjela u “novoj” komunističkoj Jugoslaviji, nego i nastavila ostvarivati svoje političke ciljeve?
Možda je uputno zapitati se: Kakva je svrha potezati ove teme, sada, kada je komunizam već dio “ropotarnice povijesti”?
Ma koliko se to činilo čudnim i deplasiranim – naročito poslije popasti komunističke ideje i njezinog urušavanja – sljedbenici ove ideologije, preobučeni u novo, “demokratsko” ruho, još uvijek nastoje na njezinim razvalinama održati mit o tobožnjoj “humanosti”, “pravednosti” i “bezgrešnosti” marksističko-lenjinističko-staljinističko-titoističke teorije i prakse. Možda vjeruju da će nekom novom inverzijom – kao u vrijeme kada su se u drugom desetljeću dvadesetoga stoljeća iz socijalista i socijaldemokrata pretvarali u boljševike i revolucionare, sada drugim metodama i u novom ruhu ponovno vratiti na stare staze jednoumlja.
U tu svrhu, kao glavni oslonac i polugu, najčešće koriste antifašizam.
Izjednačavanje antifašizma i komunističke ideologije, ima za konačni cilj prikrivanje svih zločina koji su u ime marksizma-lenjinizma i staljinizma počinjeni. Pranje krvavih ruku, zamagljivanje istine i svjesno negiranje svih “gulaga”, “golih otoka”, “katinskih šuma”, “jazovki” i “križnih putova”, desetina tisuća stratišta i mučilišta diljem svijeta, ravno je novom zločinu. A odgovornosti za to još uvijek nema…
Novovjeki “liberalno-demokratski ” intelektualci ljevičarske provenijencije, najradije bi da se ustaljene dogme koje su sami producirali i nametnuli, prihvate za sva vremena.
I ne samo to! Ne dopušta se niti mogućnost da se o toj krivnji progovori! Tko god pokuša što slično, karakterizira se kao ultranacionalist, konzervativac, desničar, ili jednostavno neofašist!
Sljedbenici komunističke ideje (ponešto modificirane, i umotane u razno-razne teorijsko-političke formulacije – poput “socijaldemokracije”, “socijal-liberalizma” i sl.), međutim, po svome habitusu i mentalnom sklopu ovise od “neprijatelja” i ne mogu funkcionirati ako ih nema. U nedostatku i nemogućnosti primjene prokušanih lenjinističko-staljinističkih i titovskih metoda “preodgoja” i “ispiranja mozga”, koriste se povijesnim falsifikatima i izmišljotinama; po onoj Goebbelsovoj, da “tisuću puta ponovljena laž na kraju postane istina”
Stoga dolazimo do neminovnog zaključka da je njihov “antifašizam” samo puko sredstvo koje im služi kako bi se nastavili boriti za bolju prošlost režima čiji su idejni sljedbenici i održali uspostavljane dogme o bezgrešnosti sustava kojem su pripadali.
Naravno, razlog za njegovanje “pozitivne antifašističke tradicije komunističkog poretka”, sadržan je i u nastojanju da se izbjegne moralna osuda i eventualna odgovornost za sva masovna zlodjela koja su u okviru komunističko-socijalističkih režima počinjena.
Daran Bašić/dragovoljac.com

Prezime Penc ubijeni u Vojvodini u razdoblju od 1941-1948 Nacionalnost Njemci ubijeni od komunista.

Ubijeni samo zato što su po Nacionalnosti bili Njemci izvorno prezime Penz yugosloveni su preimenovali u Penc.Da bi se uništio svaki spomen na njemačku pripadnost.Ponosan sam da sam HRVAT ponosim sam na svoje pretke koji ni sa jedne strane ni majčine (Vukušić) ni očeve (Penz) nisu bili komunisti.

Prezime i ime:

Penc Terezija

Ime roditelja:Nikola
Pol:ženski
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:domaćica,
Mesto prebivališta:Bačka Palanka
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Bačka Palanka
Godina rođenja:1863
Godina stradanja:1945
Datum stradanja:7.3.1945
Mesto stradanja:Bački Jarak
Lokacija stradanja:
Način stradanja:ostalo
Status:stradalau logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Kolaborant - kolaborant/agent
Podkvalifikacija:
Napomena:uzrok smrti: staračka slabost; rođ. HemertPrezime i ime:

Penc Georg

Ime roditelja:--
Pol:muški
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Bačka Palanka
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Bačka Palanka
Godina rođenja:1923
Godina stradanja:1944
Datum stradanja:
Mesto stradanja:A-NEPOZNATO
Lokacija stradanja:
Način stradanja:likvidiran
Status:ubijen
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
-
Podkvalifikacija:
Napomena:--

Prezime i ime:

Penc Peter

Ime roditelja:--
Pol:muški
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Bačka Palanka
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Bačka Palanka
Godina rođenja:1910
Godina stradanja:1944
Datum stradanja:
Mesto stradanja:A-NEPOZNATO
Lokacija stradanja:
Način stradanja:likvidiran
Status:ubijen
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
-
Podkvalifikacija:
Napomena:--


Prezime i ime:

Penc Josef

Ime roditelja:--
Pol:muški
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:zemljoradik,
Mesto prebivališta:Bajmok
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Bajmok
Godina rođenja:1906
Godina stradanja:1944
Datum stradanja:03.11.1944
Mesto stradanja:Bajmok
Lokacija stradanja:
Način stradanja:likvidiran
Status:ubijen
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
-
Podkvalifikacija:
Napomena:ime: Penz Josef

Prezime i ime:

Penc Josef

Ime roditelja:Mihalj
Pol:muški
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:zemljoradik,
Mesto prebivališta:Bajmok
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Stara Moravica
Godina rođenja:1913
Godina stradanja:1944
Datum stradanja:03.11.1944
Mesto stradanja:Bajmok
Lokacija stradanja:
Način stradanja:likvidiran
Status:ubijen
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
-
Podkvalifikacija:
Napomena:ime: Penz Josef / Jozef u citiranoj lit. / rođ. 13.09.1913 / dat.stradanja možda 30.11.1944 / možda je nestao


Prezime i ime:

Penc Kornel

Ime roditelja:--
Pol:muški
Nacionalnost:Mađari
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Bečej
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Bečej
Godina rođenja:
Godina stradanja:1944
Datum stradanja:
Mesto stradanja:A-NEPOZNATO
Lokacija stradanja:
Način stradanja:likvidiran
Status:ubijen
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
-
Podkvalifikacija:
Napomena:--


Prezime i ime:

Penc Jelisaveta

Ime roditelja:Anton
Pol:ženski
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:domaćica,
Mesto prebivališta:Gakovo
Zemlja rođenja:Hrvatska
Mesto rođenja:Grabovac
Godina rođenja:1879
Godina stradanja:1945
Datum stradanja:21.08.1945
Mesto stradanja:Gakovo
Lokacija stradanja:
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Kolaborant - kolaborant/agent
Podkvalifikacija:
Napomena:uzrok smrti: katar creva

Prezime i ime:

Penc Herman

Ime roditelja:Petar
Pol:muški
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Bačka Palanka
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Bačka Palanka
Godina rođenja:1944
Godina stradanja:1945
Datum stradanja:12.7.1945
Mesto stradanja:Bački Jarak
Lokacija stradanja:
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Kolaborant - kolaborant/agent
Podkvalifikacija:
Napomena:uzrok smrti: katar creva


Prezime i ime:

Penc Katarina

Ime roditelja:Franja
Pol:ženski
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Bačka Palanka
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Bačka Palanka
Godina rođenja:1884
Godina stradanja:1945
Datum stradanja:8.8.1945
Mesto stradanja:Bački Jarak
Lokacija stradanja:
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Kolaborant - kolaborant/agent
Podkvalifikacija:
Napomena:uzrok smrti: iznurenost; rođ. Kilbertus


Prezime i ime:

Penc Gustav

Ime roditelja:Mihajlo
Pol:muški
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:činovnik,
Mesto prebivališta:Novi Sad
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Novi Sad
Godina rođenja:1880
Godina stradanja:1945
Datum stradanja:8.9.1945
Mesto stradanja:Bački Jarak
Lokacija stradanja:
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Kolaborant - kolaborant/agent
Podkvalifikacija:
Napomena:uzrok smrti: iznurenost


Prezime i ime:

Penc Rozina

Ime roditelja:Josef
Pol:ženski
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Bačka Palanka
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Bačka Palanka
Godina rođenja:1883
Godina stradanja:1945
Datum stradanja:21.12.1945
Mesto stradanja:Bački Jarak
Lokacija stradanja:
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Kolaborant - kolaborant/agent
Podkvalifikacija:
Napomena:uzrok smrti: letma, rođ: Konrad


Prezime i ime:

Penc Erna

Ime roditelja:--
Pol:ženski
Nacionalnost:Nepoznati
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Knićanin
Zemlja rođenja:--
Mesto rođenja:A-nepoznato
Godina rođenja:1945
Godina stradanja:1947
Datum stradanja:25.03.1947
Mesto stradanja:Knićanin
Lokacija stradanja:Логор Книћанин
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Kolaborant - kolaborant/agent
Podkvalifikacija:
Napomena:--

Prezime i ime:

Penc Lukas

Ime roditelja:--
Pol:muški
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Omoljica
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Omoljica
Godina rođenja:1880
Godina stradanja:1947
Datum stradanja:20.07.1947
Mesto stradanja:Gakovo
Lokacija stradanja:цивилни логор
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Ostalo -
Podkvalifikacija:
Napomena:Penz Lukas


Prezime i ime:

Penc Margareta

Ime roditelja:--
Pol:ženski
Nacionalnost:Nepoznati
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Nakovo
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Nakovo
Godina rođenja:1883
Godina stradanja:1946
Datum stradanja:14.03.1946
Mesto stradanja:Knićanin
Lokacija stradanja:Логор Книћанин
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Ostalo -
Podkvalifikacija:
Napomena:--


Prezime i ime:

Penc Josif

Ime roditelja:Pavle
Pol:muški
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Mladenovo
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Mladenovo
Godina rođenja:1939
Godina stradanja:1945
Datum stradanja:13.11.1945
Mesto stradanja:Bački Jarak
Lokacija stradanja:
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Kolaborant - kolaborant/agent
Podkvalifikacija:
Napomena:uzrok smrti: katar creva


Prezime i ime:

Penc Rozalija

Ime roditelja:Filip
Pol:ženski
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Bačka Palanka
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Bačka Palanka
Godina rođenja:1892
Godina stradanja:1946
Datum stradanja:14.03.1946
Mesto stradanja:Bački Jarak
Lokacija stradanja:
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Kolaborant - kolaborant/agent
Podkvalifikacija:
Napomena:uzrok smrti: katar creva; rođ. Merkel


Prezime i ime:

Penc Mihael

Ime roditelja:Jozef
Pol:muški
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:zemljoradnik,
Mesto prebivališta:Bačka Palanka
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Bačka Palanka
Godina rođenja:1879
Godina stradanja:1946
Datum stradanja:03.02.1946
Mesto stradanja:Bački Jarak
Lokacija stradanja:
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Kolaborant - kolaborant/agent
Podkvalifikacija:
Napomena:uzrok smrti: gripa


Prezime i ime:

Penc Jozef

Ime roditelja:--
Pol:muški
Nacionalnost:Nemci
Zanimanje / Obrazovanje:
Mesto prebivališta:Banatski Karlovac
Zemlja rođenja:A - nepoznato
Mesto rođenja:A -nepoznato
Godina rođenja:
Godina stradanja:1948
Datum stradanja:24.03.1948
Mesto stradanja:Banatski Karlovac
Lokacija stradanja:цивилни логор
Način stradanja:ostalo
Status:stradao u logoru
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Ostalo -
Podkvalifikacija:
Napomena:--


Prezime i ime:

Vukušić Ivan

Ime roditelja:--
Pol:muški
Nacionalnost:Hrvati
Zanimanje / Obrazovanje:policijski agent,
Mesto prebivališta:Zemun
Zemlja rođenja:Srbija
Mesto rođenja:Zemun
Godina rođenja:
Godina stradanja:1944
Datum stradanja:
Mesto stradanja:A-NEPOZNATO
Lokacija stradanja:
Način stradanja:likvidiran
Status:ubijen
Kvalifikacija:
* (lice označeno kao takvo u izvornom materijalu)
Ostalo -
Podkvalifikacija:
Napomena:likvidiran od OZNE Zemun
Predsjenik :

Hrvatskog nacionalnog fronta

Stjepan Penc

Nema komentara:

Objavi komentar