Opis HNF-a

10. travnja 2010. godine na dan kada je 1941. god. obnovljena Hrvatska država u Zagrebu je osnovana udruga "Hrvatski nacionalni front ". Zadaća udruge je čuvati i braniti nacionalne interese. Hrvatski narod mi je svetinja i spreman sam dati život za njega i svoju domovinu. Smatram da ponekad radikalni potezi nisu neopravdani, te da unutar granica Republike Hrvatske najveća prava trebaju imati isključivo Hrvati i nitko drugi, a pogotovo ne određene nacionalne manjine koje su mom narodu kroz povijest nanijele neoprostivu štetu. Pitanje Hrvata u BiH bi rješio pripojenjem Hrvatskoj državi i dovođenjem države na njene povijesne granice.Ustaški pokret nije bio ni fašistički ni nacionalsocijalistički, nego izvorno hrvatski i osloboditeljski.Činjenica, da se je bl.Alojzije Stepinac drugačije držao prema Ustaškom pokretu nego prema fašizmu i nacionalsocijalizmu dokazuje da je i sveta katolička crva stala uz hrvatski narod i ustaški pokret.

Posjetioci


counter

Pravaš

Pravaš

HNF

Pretraži ovaj blog

petak, 17. lipnja 2011.

Cilj Pokreta-ključ ustrojstva


Velika rješenja često su tako bliska i dohvatna, da izgleda upravo nevjerojatno kako je mala razdaljina izmedju podhvata i ključa koji otvara sve puteve, kako je inostavan razplet tih naoko zamršenih čvorova i sudbosnih rješenja. Možda i ta nevjerojatnost stvara paroksizam onih, koji polaze u potragu za organizatorskim rješenjima udarajući na vjetrenjače i utvare ili nalazeći čudna rješenja upotrebljiva kao i jednosjekli mač s oštricom na jednoj strani, a tupim bridom na drugoj, ne shvativši da ono što može donieti najveće uspjehe u jednoj sredini, može prouzročiti najveće neuspjehe na drugoj.

Osobitosti, koje možemo naći kod svih podhvata,sviju vremena, sredina i vrsti, od onih genijalnih psiholoških razumjevanja tajna uspjeha, koje stvoriše milijunske zajednice ratnika i vjernika, pa do onog španjolskog hidalga bratučeda sviju generacija i vremena, koji je i pod vjetrenjačama i utvarama ipak našao pamet (koja je zapravo kroz čitavo to vrieme bila u njegovoj lubanji).

Veliki podhvati traže i velike ljude, velike po duhu,logici i pronicavesti osjećajući instinktivno splet svih tkiva u koje proniču i prodiru, a to znači biti stvaran,stvarati boštva koja traže vjernici, davajući liekove koje
traže prilike i oblikujući dogodjaje s kojima mogu računati, ako se ne žele odlijepiti od tvrdog tla i stvarati teoriju magla i oblaka neprihvatnu za nikoga i ismjehivanu od svakoga.

Biti stvaran i jednostavan, računati sa svim okolnostima i neumoljivim zakonima života znači stvarati poviest, revolucije i epohe, znači pokretati vulkane čovječanskih nabujalosti, iz ruske anarhije stvarati najpogibelniji bič poviesti, iz njemačke žilavosti najmoćniji stroj svieta, ¡z portugalskog političkog kaosa najjednostavniji dokaz državničke zrelosti.

Rješenja su uviek bila na dohvatu, trebalo ih je istisnuti iz sredine kojoj su se morale nametnuti, kao iz genijalno jednostavnog arhimedovog poučka uočivši bistrinom duha iz dviju kateta hipotenuzu kao rezultantu zdrave logike.

Općečovječanske norme iztesane stogodišnjim iskustvima, ne mimoilaze ni nas, namećući nam se i bez našeg znanja i htijenja. Opažamo ih i rješavamo na svim koracima, jer se još nalazimo u takovom stanju gdje moramo još sveudilj tražiti i rješavati. U mnoštvu pitanja rješavamo i pitanje ustrojstva ustaškog pokreta.

Ogromno stablo ustaškog pokreta niklo pod najspecifičnijim hrvatskim prilikama traži i najspecifičniji na a ustrojstva, noseći ga zapravo u sebi, u svojem tkivu i zadatku. I tražiti drugdje rješenje znači ponoviti donkihotski put spoznaje, a za čovječanstvo je dosta, da je jednom učinjen taj put i da sva pokoljenja imadu rješenje u rukama.

Polazeći s tog stanovišta, traženje rješenja samoj naravi pokreta, i uočivši današnje prilike, a naročito Poglavnikove smjernice, može se jedino dati ustaškom pokretu ispravno rješenje.

Pokret s revolucionarnom dinamikom i ustaškom državom traži i ljude s revolucionarnom dinamičnošću i ustaškim shvaćanjima. Ustaški rad sa ustaškim metodama, ustaško ustrojstvo s ustaškim iskustvima, ustaški cilj s ustaškim sredstvima, ustaška zgrada na ustaškim temeljima.

Tražimo li rješenje za pokret nećemo ih naći u birokratskim pretjerivanjima ili u tudjim metodama. Tražimo ih u nama samima, u našim mentalitetima i potrebama, u hrvatstvu i u ustaškom duhu.
Poglavnikov rad je najbolji primjer!S.Polonijo


"Ustaša",god.XIII-broj 19.;Zagreb,16.svibnja 1943.

Nema komentara:

Objavi komentar